Open Oor luistersessies

Reserveren via overschrijving op rekening BE87 7340 5282 5094 (Forum OKSO vzw)

met vermelding van naam + datum van de luistersessie