Open Tijd

In de kortste dagen voor Kerst

een half uur samen

met klant en woord in stilte

De vier maandagavonden gaan door in de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en zijn gratis.