HIGHLIGHTS KERK

HALO

HOOFDKOOR

KERKGEBOUW

DE TOREN

SACRISTIE EN DE KLOOSTERGANG

WIST JE DAT …

Deze kerk op een hoogte van 130m boven de zeespiegel ligt, 30m boven het Haspengouwse landschap en van heinde en ver te zien is

Bij de recente verbouwing bleek dat de eeuwenoude romaanse peilers van de 12de eeuw geen fundamenten hebben.