Forum OKSO

Open Kerk Sint Odulphus

De beweging, forum OKSO, ambieert om de unieke plaats en ruimte van de Sint-Odulphuskerk, als hart van de historische site Borgloon, te koesteren en te beleven als een plek waar cultuur in zijn meest diepe zin, een voedingsbodem vindt en de mogelijkheid biedt om deze te delen.

Deze cultuurbeleving – eigentijds – respecteert de duiding van de plaats, maar wil toch vernieuwend zijn.

OKSO handelt aldus op 3 niveaus:

  • Cultureel- historisch: de historische duiding van de site, het erfgoed, de bronnen
  • Cultureel – maatschappelijk: initiatieven, lezingen, concerten die onze samenleving nu beroert en inspireert
  • Cultureel – spiritueel: het geloof in een “andere dimensie”, een “geloof” dat mensen “mensen” maakt en hen optilt en troost. En dit complementair aan de confessionele beleving.

OKSO is een beweging en ook een officiële vzw, die zoekt naar partnerships en nieuwe leden

Activiteiten

  • De activiteiten van OKSO worden vermeld in de agenda van de sint-Odulphuskerk.
  • Project K-Looz
    Eén van de projecten van OKSO is het project K-Looz dat ambieert om de rijkdom van de beleving van vrije, vrome , vrouwen in de 12 de , 13 de eeuw terug tastbaar te maken. Dit project ontwikkelt de crypte van de Sint-Odulphuskerk als een belevenis ervaring, waar de spirituele rijkdom van de heilige Kristina, ook als steun voor mentaal kwetsbaren wordt vertolkt. Een verdere invulling omhelst een “Kristina pad”, waar in aloude gewoonte de heling van een pelgrimage, rond Zuid-Limburg terug gestalte zal krijgen.

Vacature

OKSO vzw heeft een vacature voor een projectleider voor de coördinatie en ontwikkeling van het Christinaproject K-LooZ. Interesse? Zie info en procedure in bovenstaande link

Leden

Interesse in OKSO, contacteer ons gerust via email: info@forumokso.be

Cultureel-historisch

Lees meer +

Cultureel-maatschappelijk

Lees meer +

CultureeL-spiritueel

Lees meer +

WIST JE DAT …

We sommige teksten konden worden gedefinieerd en gereconstrueerd op basis van slechts een half woord of twee letters die zichtbaar werden na wegnemen van de verflagen?