WIST JE DAT …

deze kerk op een hoogte van ligt van 130 m boven de zeespiegel, 30 m boven de
Haspengouwse vlakte en zichtbaar is van tientallen kilometers ver.

bij de recente verbouwing bleek dat de eeuwenoude kolossale pijlers geen fundamenten hadden