Kloostergang en sacristie

Kunst in de sacristie

Naast het topstuk, het schrijn van Sint Odilia, herbergt deze ruimte een selectie van eeuwenoude mooie en waardevolle kunststukken uit de schatten van de Sint Odulphuskerk.

In de rechterwand een gebeeldhouwd romaans kapiteeltje (12de eeuw) met frontaal een apenkopje en aan de linkerzij een zeldzame uitbeelding van de profeet Bileam met zijn slimme ezeltje (Num. 22).
Temidden een geheel van 18de eeuwse kasten worden schilderijen en beelden tentoongesteld, veelal afkomstig uit de periode toen de kerk was ingericht in barokstijl.

In volgorde van links naar rechts bij het binnenkomen:

 • Schilderij van de H. Familie
 • Goede Herder 
 • Handdoekrek 
 • Christus op de koude steen       
 • Eiken reliëf met Sint Petrus
 • H. Antonius van Padua
 • H. Antonius van Padua
 • Schilderij op hout Aanbidding H. Sacrament
 • O.L. Vrouw met kind
 • Schilderij Roeping van Petrus en Andreas
 • H. Rochus met kind en brood
 • Musicerende Koning David en H Cecilia
 • Tabernakelkast
 • Zittende Madonna met Kind
 • Kruisbeeld op voetstuk
 • Heilige Jozef met Jezuskind
 • Schilderij Aanbidding door de Herders
 • H. Georgius (of Sint Joris) en de draak 
 • Schilderij O.L.Vrouw met kinderen Jezus en Johannes de Doper
 • Heilige Jozef met Jezuskind
 • Geschilderd paneel Boetvaardige Zondares


| eind 19de eeuw
| 17de eeuw

| 17de eeuw
| volks

| ca. 1600
| 17de eeuw

| 19de eeuw
| 17de eeuw (uit orgelkast)
| begin 18de eeuw
| 17de eeuw – G. Hechtermans
| eind 16de
| 17de eeuw
| 17de eeuw
| 1520

| 17de eeuw
| 17de eeuw
| 16de eeuw – Antwerpse school

SCHATTEN IN DE KLOOSTERGANG

Aan de zuidelijke dwarsbeuk geeft een deur toegang tot de 13de eeuwse romaanse kloostergang. In deze enig bewaarde gang van het kloosterpand – waar eeuwenlang de kanunniken hun lectio, hun meditatio (of een dutje) deden met zicht op het binnenhof – zijn nu verrassende schatten te vinden.

Lees meer +

WIST JE DAT …

Waardevolle beelden en schilderijen uit de barok/rococo-inrichting van de kerk nu tentoon staan in de sacristie?