Lutgardis en H. vrouwen

Stoel van de H. Lutgardis

Deze stoel, vervaardigd omstreeks 1200, is bijzonder uniek. Hij wordt onbetwist aanzien als het oudst bewaarde middeleeuwse zitmeubel in België. Ooit maakte deze stoel deel uit van het koorgestoelte van het Catharinaklooster in Sint-Truiden, waar Lutgard van Tongeren (1182-1246) haar jonge jaren doorbracht als Benedictines.

Tijdens haar verblijf in dit klooster zou Lutgard verschillende mystieke ervaringen beleven. En zij ontfermde zich over zieken en zwakken. Eens – zo vertelt haar vita – sprak ze tot de Heer: ‘Ik ben een vrouw die geen hogere studies heeft gedaan. Ik ben in godsdienstige aangelegenheden een onbeholpen leek. Wat ben ik ermee dat ik de Schrift versta?’ ‘Wat wil je dan wel?’, vroeg de Heer. ‘Ik wil uw Hart’, antwoordde zij. Toen sprak de Heer: ‘Ook Ik wil jouw hart bezitten’. Lutgard zei: ‘Heer, het weze zo. Vermeng de liefde van Uw Hart in en met mijn hart. Laat mij mijn hart in U bezitten’.

Hier te Borgloon verbleef Lutgard gedurende twee weken bij kluizenares Jutta. Ook hier had ze een mystieke ervaring waarbij ‘olie drupte van haar vingertoppen’. Innerlijk was ze zo van vreugde vervuld dat ze dansend door de kluis bewoog.
Later werd Lutgard Cisterciënzerin in de abdij van Aywiers (bij Waver).

Toen in 1231 de zusters van het Catharinaklooster verhuisden naar Nonnemielen, namen ze de stoel mee. In de Franse tijd werd voor de stoel veilig onderkomen gezocht, tot hij in 1836 in bewaring werd gegeven bij de Cisterciënzerinnen van Colen-Borgloon. Voor hen had de stoel van Sint Lutgard, een heilige uit hun familie, een grote spirituele waarde.
De zusters hielden ook het oude rituele gebruik in ere voor vrouwen met kinderwens, die – soms als laatste hoop – naar de stoel komen, biddend plaatsnemen en voorspraak vragen voor vervulling van hun wens of een voorspoedige geboorte. Sinds 2020 is de stoel toegankelijk hier in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon.

Dank aan Jeroen Reyniers & Katrien HoubeyDe Stoel van Sint-Lutgard. Een middeleeuws cultusobject, 2016 
www.academia.edu/24581636/De_stoel_van_St_Lutgard_Een_middeleeuws_cultusobject

Uitleg over de stoel van Lutgardis door Guy Vijgen

DRIE MARKANTE VROUWEN

Drie markante sterke vrouwen hebben hier, exact op deze plaats, elkaar ontmoet. Jutta, Christina en Lutgardis leefden in de eerste helft van de 13de eeuw. Het verhaal van hun ontmoeting hier wordt verteld door Thomas van Cantimpré (+1270) die Lutgard en Jutta persoonlijk heeft gekend en van hen over Christina heeft gehoord.

Lees meer +

CHRISTINA MIRABILIS

De echte Christina (1150-1224) had weinig vandoen met de vrome gevleugelde figuur die haar traditioneel afbeeldt. Zij was een schrikbarende getormenteerde rondzwervende vrouw. Na haar verbazende genezing uit een schijndood voelde zij zich niet langer thuis in haar lichaam, niet in dit leven, niet bij de mensen.
Zij huisde op hoogtes en in bomen, gooide zich in vuur, in ijskoud water… ‘Mirabilis’ (verbazingwekkend) wordt zij genoemd, maar ook ‘de waanzinnige’.

Lees meer +

WIST JE DAT …

De stoel van de H. Lutgardis nu sinds eind 2020 ook erkend is als Vlaams topstuk