TOREN

DE TOrEN

In een wijde omgeving rondom Borgloon is de gotische toren van de Sint Odulphuskerk zichtbaar als een baken in het wondermooie Haspengouwse landschap. De ranke torenspits bepaalt de skyline van dit stadje op de heuvel. Deze toren heeft een totale hoogte van 46m en dateert uit 1406.

De gotische toren vervangt de oorspronkelijke romaanse toren die eind 14de eeuw wellicht is ingestort of afgebroken werd. De toren is opgetrokken in mergelzandsteen op een kalkstenen plint (met kalkstenen hoekbanden en waterlijsten).
De toren is vroeg-gotisch gezien de basis van de toren in zandsteen nog erg zwaar en ‘burchtachtig’ is gebouwd, zonder franjes, pinakels of luchtbogen. De toren heeft vier geledingen, met tweedelige traptoren en polygonale bovenste geleding aan de noordzijde.
De westelijke gevel is voorzien van een korfboogportaal in een geprofileerde omlijsting, deels mergel-, deels kalksteen. Daarboven een spitsboogvenster in mergelstenen omlijsting met maaswerk. In elke zijde een spitsboogvormig galmgat met geprofileerde omlijsting en maaswerk. Smalle kalkstenen muuropeningen in de traptoren. Bovenaan een kroonlijst met gestileerde bloemmotieven.

In de toren hangen drie klokken: de Maria Louisa (2008 kg), de Benedicta, de oudste, (1300 kg) en de Maria  (925 kg). De Benedicta werd in het jaar 1406 ter plaatse gegoten, is in 1905 gebarsten en in 1906 hergoten door klokkengieterij Causard te Tellin. Op de klok bevindt zich deze mooie tekst (in Latijn): ‘Ik werd te Loon gegoten in 1406 en Benedicta genoemd. Op 26 november liep ik een barst op. Onder pastoor-deken Peumans werd ik in ’t jaar 1906 hergoten. Als ik luid, breng ik zegen.’

Tijdens de Franse bezetting (einde 18de eeuw) werden de Benedicta en de Maria weggestopt bij Lonenaren, om inbeslagname door de Franse overheid te vermijden.
In 1944 werd de grote klok begraven – met goedkeuring van de Militärverwaltung – ter bescherming tegen luchtbombardementen.

TORENUURWERK

Een volmechanisch torenuurwerk drijft de wijzerplaat op de toren. Dit prachtige instrument dateert van 1903 en werd in 2020 volledig gerestaureerd. Dit oude uurwerk werd destijds door de heer Hendrik Pluymers van Spalbeek geleverd voor de prijs van 950 frank. Het uurwerk moest geplaatst worden voor 30 november 1903, zo niet zou ‘bij vertraging der werken 10 frank per maand’ in mindering gebracht worden…

Lees meer +

WIST JE DAT …

De huidige dynamische en sympathieke klokkenrestaurateur Luk Michiels de kleinzoon is ‘Prosper Michiels’, de uurwerkbouwer die in 1913 aan het originele uurwerk heeft gewerkt. Zo is ‘tijd’ relatief of toch “eeuwig”? Luk heeft niet enkel het uurwerk gerestaureerd van zijn grootvader, maar ook nog een klokkenspel van 25 klokken toegevoegd aan onze toren. “Dan mocht de beiaard spelen”……. Kan het nog mooier?