SCHRIJN VAN DE H. ODILIA

wederwaardigheden van het schrijn

In 1292 lieten de Kruisheren van Hoei dit schrijn maken voor de Odiliarelieken. Toen in 1440 de relieken werden overgeplaatst in een nieuw schrijn van Doornikse makelij, bleef het oude houten schrijn ter plaatse bewaard. Tijdens de Franse Revolutie werden alle kloosters gesloten en nam kruisheer Lambertus Hayweghen de relieken in het oude schrijn mee naar zijn geboortestad Borgloon.

Hij bewaarde ze bij hem thuis, samen met reliekenkist van de zussen. Op het eind van zijn leven (1835) schonk hij de cultusobjecten aan de parochiekerk van Kerniel, waar al een devotie was voor deze heilige.

Omdat het Odiliaschrijn niet paste in de nis van de kaarsenbank voor het Odilia-altaar, zou de pastoor een plaatselijke timmerman het schrijn op maat hebben laten verzagen… ! Daarom is het moeilijk te achterhalen hoe het er uitzag in zijn oorspronkelijke vorm. Gelukkig werd het in 1863 door kunsthistoricus Jules Helbig nog uitvoerig beschreven.

In 1910 werd het schrijn omwille van zijn slechte toestand door het provinciebestuur Limburg overgebracht naar de pastorie van Kerniel-Borgloon en in 1933 verhuisde het naar de nabijgelegen cisterciënzerpriorij Mariënlof in Colen – een voormalig Kruisherenklooster! – waar het in de prachtige sacristie een veilige en prominente plaats kreeg. Tijdens geleide bezoeken kon het daar door talloze mensen bewonderd worden.

Bij de sluiting van de abdij van Colen in 2020 vond het schrijn – na een tussenstop in Parcum Leuven – een gepaste bestemming in de sacristie van de Sint-Odulphuskerk van Borgloon waar het nu goed wordt beschermd en toegankelijk is voor bezoekers.

LEGENDE

Te Parijs leeft in 1287 de Kruisbroeder Johannes van Eppa, een historische figuur rond wie een legende ontstaat. Er bestond al een levendige verering voor de maagden die in Keulen de marteldood stierven, onder wie Ursula en Odilia. De Keulse vondst van skeletten begin 12e eeuw gaf de verering een boost, ook hier in onze landen die met de Duitse natie nauw verbonden waren.

Lees meer over deze Heilige +

SCHRIJN VAN ODILIA

De H. Odilia wordt vereerd als een martelares uit de 4de– 5de eeuw. Haar legende ontstaat in de 13de eeuw en is nauw verbonden met de oudere legende van de H. Ursula. Zij is een van de maagden die in Keulen in handen vallen van de Hunnen en worden vermoord. De devotie voor de H. Odilia werd in onze contreien vooral door de Kruisheren verspreid. De eeuwen door hebben generaties mensen vertroosting en hoop gevonden bij Sint Odilia.

Lees meer +

WIST JE DAT …

Dat sinds 2020 ook de Pastorale Eenheid van de parochies van Borgloon (Borgloon, Jesseren, Bommershoven, Haren, Kerniel, Rijkel, Hoepertingen, Grootloon, Gotem, Gors-Opleeuw, Kuttekoven, Broekom en Hendrieken-Voort) de naam ‘Heilige Odilia’ heeft aangenomen.