Sint-Odulphus

Odulphus medidatief

Neoromaanse glasramen in de apsis van het Zuidkoor (1908)

Odulphus op zijn sterfbed door geliefden omringdOdulphus onthult de onwaardigheid van een machtige kandidaat-bisschopBisschop Frederik roept Odulphus ter hulp bij de evangelisering van de Friezen
De wandelstok van Odulphus blijft intact bij een celbrandOdulphus onderwijst het ware evangelie en zorgt voor de armenOdulphus wordt geroepen om naar Utrecht te gaan

Odulphus wordt traditioneel afgebeeld als een kanunnik: in toga, met stola en koorhemd of kazuifel en met een getijdenboek. Hij was inderdaad betrokken bij vroege priestergemeenschappen waaruit de kanunnikenkapittels zijn ontstaan. Andere attributen verwijzen naar details uit zijn levensverhaal : zijn wandelstok, een schrijfplankje, een drinknap, een steen (en in latere afbeeldingen soms een appel).

MEDITATIE

Jij, Odulf, hier aanbeland
uit een verre vreemde tijd,
thuis in deze kerk al 1000 jaar,
hoe spreek jij ons aan?
Hoe kan ik jou ontmoeten, door
oude beelden en verhalen heen?
Hoe mag ik je verstaan?

Samenleven met anderen en
bidden was wezenlijk voor jou.
Geen macht, geen geweld
vergezelde jouw levensmissie.
Alleen echte ontmoeting
opent het hart en de geest –
voor het evangelie – wist jij.
Namen van wie je ontmoette,
schreef je neer en droeg je mee
aan je trouwe wandelstok.
Meer dan waardengeloof
onthulde jij het ware geheim van
een levende God die mensen
nabij komt, heelt en vrij maakt.
Een steen van nieuwe hoop was jij
in rumoerige bange tijden.

Mag een zweem van het aroma
dat na jouw dood je geliefden
vervulde, ook ons bereiken
telkens we in deze kerk verwijlen.

(RV)

HEILIGE ODULPHUS IN BORGLOON

Sinds begin jaren 1000 is Sint-Odulphus als patroonheilige verbonden aan deze kerk en zijn kapittel. Getuige hiervan meerdere bewaarde zegels van het Loonse kapittel. Toch is Odulphus geen heilige van deze streek, eerder van Brabant of Utrecht of Stavoren. Hoe komt hij terecht in Borgloon?

Lees meer +

ODULPHUS’ LEVEN

Odulphus leefde in het begin van de 9de eeuw (Karel de Grote / Lodewijk de Vrome). Hij is geboren in Oirschot (N-Brabant) uit bescheiden Frankische adel. Na zijn priesterwijding vervult hij een tijd pastoraal werk in zijn geboortestreek, maar volgt nadien zijn hart en sluit aan bij een priestergemeenschap in Utrecht. Zijn toeleg op gebed, vasten, Bijbellezen en armenzorg ervaren zijn broeders ‘als een lantaarn van goddelijk licht’. Hij wordt ‘vader’ genoemd.

Lees meer +

WIST JE DAT …

Deze kerk op een hoogte van 130m boven de zeespiegel ligt, 30m boven het Haspengouwse landschap en van heinde en ver te zien is

Bij de recente verbouwing bleek dat de eeuwenoude romaanse peilers van de 12de eeuw geen fundamenten hebben.